Среща на националният хор

Първата среща и репетиция на възстановеният Национален хор “Гласът на надеждата” ще се проведе в гр. Пловдив, църква “Пловдив – Център” на 22 и 23 октомври 2022 г.

На 22.10.2022 г. срещата ще се проведе от 14:30 до 18:30 ч.

На 23.10.2022 г. срещата ще се проведе от 9:30 до 13:30 ч.


Предстои през Октомври

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
September 26, 2022 September 27, 2022 September 28, 2022 September 29, 2022 September 30, 2022 October 1, 2022 October 2, 2022
October 3, 2022 October 4, 2022 October 5, 2022 October 6, 2022 October 7, 2022 October 8, 2022 October 9, 2022
October 10, 2022 October 11, 2022 October 12, 2022 October 13, 2022 October 14, 2022 October 15, 2022 October 16, 2022
October 17, 2022 October 18, 2022 October 19, 2022 October 20, 2022 October 21, 2022 October 22, 2022(1 event)

Среща на Наионалният хор

October 23, 2022(1 event)

Среща на Наионалният хор

October 24, 2022 October 25, 2022 October 26, 2022 October 27, 2022 October 28, 2022 October 29, 2022 October 30, 2022
October 31, 2022 November 1, 2022 November 2, 2022 November 3, 2022 November 4, 2022 November 5, 2022 November 6, 2022