Участие на Националният хор в Конференция на ЦАСД “Единни в очакване и служене”, 2014 г.