Laudate Dominum

Ноти Плейбеци Laudate Dominum – сопран

Via Dolorosa

Ноти Via Dolorosa – тенор Via Dolorosa – бас

Среща на националният хор

Първата среща и репетиция на възстановеният Национален хор “Гласът на надеждата” ще се проведе в гр. Пловдив, църква “Пловдив – Център” на 22 и 23 октомври 2022 г. На 22.10.2022 г. срещата ще се проведе от 14:30 до 18:30 ч. На 23.10.2022 г. срещата ще се проведе от 9:30 до 13:30 ч.